شرایط تخفیف 50هزار تومانی عمومی

شرایط استفاده از کد تخفیف 500 هزار ریالی به شرح زیر است

حداقل مبلغ فاکتور : 5 میلیون ریال

تاریخ اعتبار : پایان آذر 1400

* این کد برای کلیه کالا ها قابل استفاده می باشد