شرایط تخفیف 100هزار تومانی عمومی

شرایط استفاده از کد تخفیف 1 میلیون ریالی به شرح زیر است

حداقل مبلغ فاکتور : 10 میلیون ریال

تاریخ اعتبار : پایان آذر 1400

* این کد برای کلیه کالا ها قابل استفاده می باشد